onsdag 10. april 2013

Søplekasse tilpasset og montert

Planen var å ha avfallsboksene i skapet helt til høyre, samt å kunne sortere papp og restavfall for seg selv.

Etter å ha brukt vogna noen uker, ser jeg at avfallsmengden er minimal, og nøyer meg med en felles boks. Større papp kan jeg levere i den store pappcontaineren selv ved behov.

Jeg har derfor laget beslag til oppheng av EN av de opprinnelig tre boksene som hørte sammen fra IKEA, nederst i skapet til venstre for kontorplassen.
Det er nærmere der jeg sitter, og også nærmere utgangsdøra så det blir enklere å bare ta boksen med seg når jeg skal ut.

Innerst på nederste hylle er det planlagt plass til litt verktøy, skruer, støpsler og lign.

Underskapet helt til høyre, får tre skuffer og blir dermed likt som skapselementet like ved siden av. Det gir en fin helhet, og er mye mer praktisk utnyttelsesmessig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar